Studiegids

nl en

Tweede Taal in Afrika

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Om naar Afrika te kunnen gaan moet de propedeuse zijn behaald.

Beschrijving

De Afrikaanse talen en culturen leer je uiteraard het beste in Afrika zelf. Alle studenten Afrikaanse talen en culturen gaan aan het einde van hun tweede jaar in principe naar Afrika om een tweede taal te leren. Er is een uitwisselingsverbond met de Universiteit van Ghana waar veel van onze studenten naar toe gaan, maar studenten mogen ook naar een andere locatie in Afrika vertrekken om daar een tweede taal te leren. Dit moeten zij aan de examencommissie voorleggen. De Afrika-reis wordt gesubsidieerd.

Neem contact op met de studiecoördinator