Studiegids

nl en

Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt de eerste plaats gebruikt voor een literatuur- en kunsthistorische periode in de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor de aanduiding van een type tekst of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt, en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.

Dit college zal zich concentreren op het realisme als literatuurhistorische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme en korte verhalen worden romans besproken van Gustave Flaubert, Charles Dickens, Émile Zola en Charlotte Brontë. Ook behandelen we een toneelstuk van Henryk Ibsen. Het laatste kwart van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme, waarin de zintuigen staan centraal staan. We bespreken poëzie van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé en een roman van Joris Karl Huysmans. Daarnaast komen theoretische en literatuurhistorische teksten aan bod die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Van studenten wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden en actief meedoen. Het college wordt gegeven op basis van een ‘3B’ stappenplan: Bestuderen, Beluisteren en Bespreken:
1) Ruim van tevoren bestuderen studenten de opgegeven literaire werken en artikelen voor de betreffende week.
2) Vervolgens beluisteren ze de college-podcast, die vergezeld gaat van een begeleidend werkboekje.
3) Tijdens de werkgroep bespreken studenten de opdracht en de stof verder met de docent.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Participatie

  • Tussentijdse groepsopdrachten

  • Eindtentamen bestaande uit essayvragen

Weging

  • Participatie (pass/fail)

  • Tussentijdse groepsopdrachten (20%)

  • Eindtentamen bestaande uit essayvragen (80%)

Herkansing

Enkel het eindtentamen is herkansbaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Nader bekend te maken.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Overige studenten zijn verplicht zichzelf in te schrijven via uSis.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap