Studiegids

nl en

Expression et compréhension orales I

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Luister- en spreekvaardigheid (Oral)

 • Toegepaste fonetiek

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: B1

 • Spreekvaardigheid: B1

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Logigram (verplicht in zelfstudie)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Luistervaardigheid: Multiple-Choice-vragen

 • Spreekvaardigheid: een gesprek n.a.v. een aantal bestudeerde krantenartikelen/actuele onderwerpen. De student kan een actueel onderwerp presenteren, deelnemen aan een discussie, kritiek formuleren en accepteren.

Weging

 • 30% van het eindcijfer wordt bepaald tijdens de colleges op grond van het ‘contrôle continu’ (d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties, luistertoets en voorbereiding presentaties) en 1 ‘examen blanc’

 • 30% Multiple-Choice-luistertoets

 • 40% spreektoets

Herkansing

 • 30% van het eindcijfer wordt bepaald tijdens de colleges op grond van het ‘contrôle continu’ (d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties, luistertoets en voorbereiding presentaties) en 1 ‘examen blanc’

 • 30% Multiple-Choice-luistertoets

 • 40% spreektoets

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing