Studiegids

nl en

Grammaire et vocabulaire II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Grammaire et vocabulaire I.

Beschrijving

Bij de colleges Grammaire et vocabulaire I en II ligt de nadruk op het correct aanleren van de Franse grammatica en het verwerven van vocabulaire. Daarnaast dient dit college als basis voor colleges waarin geoefend wordt met het schrijven van teksten in correct Frans, zoals bijvoorbeeld Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800), Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) en Middeleeuwen I: Littérature Moyen-âge. Ter ondersteuning van de grammaticacolleges wordt gewerkt met recent vernieuwd materiaal voor computer-ondersteund grammaticaonderwijs.

Leerdoelen

Aan het einde van Grammaire et vocabulaire I en II bereiken studenten een niveau B2 voor schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast verwerven ze een gedegen overzicht over de Franse grammatica en wordt met lastige onderdelen uitgebreid geoefend. De vakken zijn om die reden ook nuttig voor studenten die al een B2-niveau (of hoger) hebben. Tijdens colleges ligt de nadruk niet alleen op het correct toepassen van de grammatica, maar ook op het begrijpen en doorzien van grammaticale structuren en verschillen tussen het Frans en het Nederlands.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

Weging

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is én voldaan wordt aan een aantal extra eisen m.b.t. deelcijfers (zie hieronder). Mocht uit de berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

 • Participatie: 10%

 • Logigram: 10%

 • Conjugaison: 20%, minimumcijfer: 5

 • Vocabulaire: 20%, minimumcijfer: 5

 • Tentamen grammatica: 40%, minimumcijfer: 5 (als studenten een vrijstelling hebben voor participatie: 50%)

Herkansing

De student kan herkansen middels een schriftelijk tentamen en slaagt als het eindcijfer een 5,5 of hoger is én voldaan wordt aan de eisen m.b.t. deelcijfers zoals hieronder vermeld.

 • Logigram: 10% (studenten kunnen tot de datum van de herkansing oefeningen maken)

 • Conjugaison: 20%, minimumcijfer 5

 • Vocabulaire: 20%, minimumcijfer 5 Tentamen grammatica: 40%, minimumcijfer 5 (indien dit cijfer hoger is dan het behaalde cijfer voor participatie: 50%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Maïa Grégoire, Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1), 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038103-0

 • Aanschaf van het correctiemodel is aanbevolen voor studenten die extra willen oefenen:
  Odile Thievenaz, Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire (A2/B1) – corrigés, 4ème édition, Clé International, ISBN: 978-2-09-038104-7

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.