Studiegids

nl en

Letterkunde: Roman et philosophie (1500-1800)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden. Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2020-2021 en niet in studiejaar 2021-2022.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de belangrijkste prozaschijvers (roman, en beschouwend-filosofische teksten) uit de vroegmoderne periode. Ter sprake komen ondermeer romanschrijvers als Rabelais (Gargantua), Prévost (Manon Lescaut) en Laclos (Les liaisons dangereuses), maar ook meer beschouwend-filosofische auteurs als Montaigne, Pascal, Rousseau en Chateaubriand.
In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslagleggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de belangrijkste teksten en genres.

 • Deze teksten en genres kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

 • Deze teksten leren analyseren met behulp van begrippen uit de retorica en de narratologie

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open vragen

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: tentamen (70%), practicumcijfer (30%).

Herkansing

Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 7 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Rabelais, Gargantua, éd. Mireille Huchon, Folio, 2007.

 • Abbé Prévost, Manon Lescaut, Garnier-Flammarion

 • Laclos, Les Liaisons dangereuses, Garnier Flammarion

 • Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, éd. M. Crogiez, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2001

 • Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. Anthologie, éd. J.-C. Berchet, Paris: Le Livre de Poche Classique, 2000.

Enkele andere teksten (Montaigne, Pascal, Perrault) plus secundaire literatuur worden via Brightspace ter beschikking gesteld.

N.B. De twee eerste werken (Rabelais en Prévost) verplicht lezen voor het begin van de colleges (dus in de collegevrije periode!); het vooraf lezen van de roman van Laclos wordt dringend aangeraden. Van Rabelais en Laclos worden de te lezen hoofdstukken via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Tentamenrooster

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr A.D.M. van de Haar

Opmerkingen

Niet van toepassing.

N.v.t.