Studiegids

nl en

Overzichtscollege Oude Geschiedenis 1: Van Myceens Griekenland tot de Hellenistische wereld

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit hoorcollege is een verplicht onderdeel van de BA GLTC (jaar 1). Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit hoorcollege beoogt de deelnemende studenten een algemeen overzicht te bieden van de Griekse geschiedenis vanaf de bouw van de Minoërs (ca. 2000 v. Chr.) tot en met de verovering van Ptolemeïsch Egypte door de Romeinen (30 v. Chr.). In het college staan de politieke, sociale, economische en religieuze geschiedenis van Griekenland centraal, maar ook hoe zich Griekse cultuur verspreidde en vermengde met indigene culturen van de Mediterraanse wereld. Daardoor levert dit college belangrijke achtergrondinformatie voor de bestudering van de Griekse taal en literatuur.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

 • overzichtskennis van de Griekse geschiedenis tussen 1600 v. Chr. en 30 v. Chr., mede in de context van de (Euraziatische) wereldgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op kennis van de politieke, sociale en religieuze geschiedenis.

 • globale kennis van de volgende onderwerpen: de grote maatschappelijke structuren in de oudheid (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie), verbanden tussen militaire en maatschappelijke ontwikkelingen, gemeenschapsleven en mentaliteit in de oudheid (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie, kunst en wetenschap).

Vaardigheden
De student leert:

 • de op college behandelde achtergrondinformatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, bestaande uit twee deeltoetsen à 50%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De deeltoetsen worden afzonderlijk herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Ter aanschaffing:

 • E. Hall, Introducing the Ancient Greeks: From Bronze Age Seafarers to Navigators of the Western Mind (New York, 2014 of later).
  Aan te bevelen zijn ook:

 • F. Naerebout & H.W. Singor, Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis(Amsterdam, 2008 of later).

 • L. de Blois & R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum, 2017).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.