Studiegids

nl en

Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC en heeft een omvang van min. 8.500 – max.10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen.

Onderwerp

Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij een werkcollege of blokcollege dat je gevolgd hebt, en bewaar zeer ambitieuze onderwerpen zoveel mogelijk voor de masteropleiding.

De afstudeerrichtingen zijn:

 • Grieks;

 • Latijn;

 • Oude Geschiedenis (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn);

 • Antieke Wijsbegeerte (altijd in combinatie met Grieks en/ of Latijn).

Indien het eindwerkstuk van cultuurhistorisch aard is, dien je in je eindwerkstuk Griekse en/of Latijnse teksten op zodanige wijze te integreren dat daaruit je competentie in het omgaan met primaire schriftelijke bronnen blijkt. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.

Begeleider

Neem in een vroeg stadium contact op met je beoogd begeleider om afspraken te maken over je onderwerp en planning. Doe dat ook als je nog niet precies weet wat je onderwerp gaat worden - zorg er wel voor dat je ingelezen bent zodat je iets te bespreken hebt met je beoogd begeleider.

Aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk

Voordat studenten starten met het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen ze een aanmeldingsformulier in bij de examencommissie, die formeel de begeleider en tweede lezer toewijst. Door het formulier in te vullen maken studenten met hun beoogd scriptiebegeleider een globale planning. Houd daarbij rekening met de deadlines.
Het aanmeldingsformulier is beschikbaar via de opleidingswebsite Studie & studeren > Studie > Onderwijsinformatie > Schrijven van papers en scriptie. De deadline om het formulier in te leveren is 15 maart als studenten einde van het academisch jaar willen afstuderen en 15 oktober als studenten eind januari willen afstuderen.

Inleverdatum

Deadlines semester 1:

• 1 december: deadline scriptie voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

 • Vanwege de korte periode van 1 september – 1 december oriënteren studenten al ten tijde van het indienen van hun studieplan op de scriptie (mei/juni);

 • Docenten hebben maximaal 4 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 7 januari). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing.

• 21 januari: herkansingsdatum voor studenten die per 1 februari willen afstuderen.

 • Tijdens de feestdagensluiting van de Universiteit heeft de student geen recht op begeleiding;

 • N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum. Echter, de versie die ingeleverd is na 1 december en uiterlijk op 21 januari geldt als de herkansing;

 • Indien de student per 1 februari gaat starten met een MA programma, dan laat de student dit tijdig weten aan de scriptiebegeleider, in verband met de administratie van het scriptiecijfer en de diplomering;

 • Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het tweede semester) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

Deadlines semester 2:

• 15 juni: deadline scriptie voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

 • Docenten hebben maximaal 6 weken de tijd om de scriptie te beoordelen (uiterlijk 31 juli). Indien de scriptie met een onvoldoende is beoordeeld, heeft de student minimaal 2 weken de tijd om de feedback te verwerken tot een herkansing;

 • Zodra blijkt (en in ieder geval vóór 15 juni) dat de student de deadline van 15 juni niet gaat halen, moet de student aan de scriptiebegeleider toestemming vragen of zelfstandig doorgewerkt mag worden aan de herkansing van de scriptie.

• 15 augustus: herkansingsdatum voor studenten die per 1 september willen afstuderen.

 • Na 15 juni heeft de student geen recht op verdere begeleiding;

 • N.B. deze datum is ook toegankelijk voor studenten die geen gebruik hebben gemaakt van de eerste datum, mits de student toestemming heeft van de scriptiebegeleider om zelfstandig door te werken. Echter, de versie die ingeleverd is na 15 juni en uiterlijk op 15 augustus geldt als de herkansing;

 • Indien de scriptie bij deze gelegenheid onvoldoende blijkt, of deze deadline gemist wordt, dan kan de student een formeel verzoek voor een extra herkansing (een nieuwe deadline, ergens in het eerste semester van het nieuwe collegejaar) indienen bij de examencommissie. De student doet dit door het opnieuw indienen van het afstudeerformulier met een nieuwe beoogde afstudeerdatum. De examencommissie besluit in overleg met de begeleider of het scriptieproject nog haalbaar is en de begeleidingsstructuur gehandhaafd kan blijven; bij een negatief besluit begint de student opnieuw met een nieuw onderwerp en een nieuwe begeleider.

BA-studenten die langer dan een jaar over hun scriptie doen zijn verplicht het BA-scriptieseminar opnieuw te volgen.

Scriptieseminar

Studenten die in semester 2 hun bacheloreindwerkstuk schrijven, zijn verplicht om deel te nemen aan het scriptieseminar van GLTC. Dit seminar vindt gedurende het tweede semester een aantal keer plaats. Zie hiervoor het collegerooster Griekse en Latijnse taal en cultuur BA3. Studenten die uitlopen en hun eindwerkstuk in semester 1 schrijven, moeten het facultaire scriptieseminar van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden volgen.

Leerdoelen

Een student die het BA-eindwerkstuk succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een semi-complexe onderzoeksvraag uit te werken met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

 • een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag te schrijven op een ordelijke, heldere manier (max. 10.000 woorden, inclusief noten, bibliografie en bijlagen).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit onderdeel leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk. Vermeld op de omslag of titelblad van het bacheloreindwerkstuk in ieder geval:

 • Bacheloreindwerkstuk Griekse en Latijnse taal en cultuur;

 • Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen;

 • Volledige titel;

 • Naam en studentnummer;

 • Contactgegevens;

 • Naam begeleider(s) en tweede lezer;

 • Datum.

Literatuurlijst

Inschrijven

Voor het bacheloreindwerkstuk is registratie in uSis niet nodig. Studenten moeten bij de examencommissie een aanmeldingsformulier indienen op basis waarvan de eerste en twee lezer worden aangewezen. Zie ook hierboven 'Aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk'.
Het formulier is beschikbaar via de opleidingswebsite Studie & studeren > Studie > Onderwijsinformatie > Schrijven van papers en scriptie.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen