Studiegids

nl en

Keuzepensum Grieks/ Latijn

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Dit keuzevak is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).

Beschrijving

Het keuzepensum Grieks/Latijn biedt studenten de mogelijkheid om primaire teksten te lezen die niet in het collegeaanbod van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur voorkomen. De inhoud van het pensum wordt in overleg met de docent vastgelegd. Na overleg met de docent kan het totaal aantal EC desgewenst meer zijn dan 5 (zoals 10).

Studenten lezen zelfstandig het pensum van middelmatige moeilijkheidsgraad, natuurlijk met behulp van de gangbare hulpmiddelen (commentaren en woordenboek). De nadruk ligt, net als bij de leeslijsten die in het onderwijsprogramma zijn opgenomen, op de technische beheersing van het Grieks en/of Latijn en op tekstbegrip: van studenten wordt verwacht dat zij de tekst kunnen vertalen, en dat zij vragen over vorm en stijl van de tekst en begripsvragen kunnen beantwoorden.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen teksten Grieks en/of Latijn zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Schriftelijk of mondeling tentamen (in overleg met docent); vertaling, open (invul)vragen.

Literatuurlijst

In overleg met docent.

Inschrijven

Studenten nemen contact op met de docenten die verantwoordelijk zijn voor het keuzepensum (zie Contact). Inschrijving via uSis is niet nodig.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.