Studiegids

nl en

Traduzione olandese-italiano (Corso monografico)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Taalvaardigheid IId of taalcompetenties van het Italiaans minimaal gecertificeerd of getoetst op het niveau B2 of Italiaans als moedertaal. Voor deelnemers met Italiaans als moedertaal moeten de taalcompetenties van het Nederlands van de deelnemers minimaal gecertificeerd of getoetst zijn op het niveau B1.

Beschrijving

De studenten bereiden elke week als zelfstudie de Italiaanse vertaling van een Nederlandse tekst voor. De keuze van teksten levert een ruim palet aan verschillende tekstuele genres op. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan ondertitelingen van Nederlandse films. Tijdens het college wordt een studentvertaling geanalyseerd en becommentarieerd aan de hand van vergelijkingen met de vertaling van andere studenten. Daarbij worden alternatieven besproken en instrumenten zoals woordenboeken en thesauri ingezet om tot adequate oplossingen te komen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kan de student een Nederlandse tekst die geen specialistische informatie of jargon bevat, in zowel grammaticaal als stilistisch correct Italiaans vertalen met het behoud van het pragmatische en communicatieve doel van de oorspronkelijke tekst.

De student leert:

 • het pragmatische en communicatieve doel van de oorspronkelijke Nederlandse tekst identificeren;

 • de eigenschappen van het tekstuele genre van de oorspronkelijke Nederlandse tekst beschrijven;

 • grammaticaal correct en stilistisch adequaat vertalen;

 • woordenboeken, thesauri en andere technologische instrumenten bij het vertalen effectief gebruiken;

 • vertaalstrategieën en vertaaltechnieken efficiënt inzetten;

 • de vertaalde tekst adequaat reviseren.

Het college is ook gericht op het consolideren en uitbreiden van de woordenschat die in het tweede BA-jaar is opgebouwd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • take home-tentamen: 100%
  Vertaling van een Nederlandse tekst in het Italiaans als Take Home met het gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • take home-tentamen: 100%
  Vertaling van een Nederlandse tekst in het Italiaans als Take Home met het gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Aanwijzingen over de teksten zullen op het college worden verschaft;

 • V. Lo Cascio, Tweetalige woordenboeken Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Stichting Italned, Amstelveen (Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site of via Universitaire Bibliotheek Leiden te raadplegen);

 • V. Lo Cascio, Combinatiewoordenboek Italiaans, Stichting Italned, Amstelveen (Gebruik via jaarabonnement, beschikbaar op de site of via Universitaire Bibliotheek Leiden te raadplegen);

 • Nader op college op te geven literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.