Studiegids

nl en

Sociolinguistica dell’italiano (Corso monografico)

Vak
2021-2022

N.B. Course descriptions are subject to change

Toegangseisen

In termen van het Europees referentiekader, de taalvaardigheid van de student in het Italiaans moet de volgende niveaus bereiken:
Luisteren: B2/C1
Lezen: B2/C1
Gesproken interactie: B2
Gesproken productie: B2
Schrijven: B1/B2

Beschrijving

Il corso offrirà una panoramica sociolinguistica dell’italiano contemporaneo.
Contenuti principali:

 • come parlano gli italiani? Dinamiche linguistiche e sociali dalla nascita dello Stato,

 • come si apprendono le lingue: concetti di lingua, dialetto, linguaggio, competenza, variazione, repertorio,

 • varietà dell’italiano e loro ruolo sociolinguistico: le classificazioni dei linguisti e dei parlanti,

 • lingue e identità sociali,

 • sociolinguistica urbana e processi di italianizzazione,

 • problemi linguistici conseguenza di questioni sociali.

Leerdoelen

 • collegare i concetti principali della disciplina ai processi linguistici e sociali dell’Italia,

 • interpretare aspetti della comunicazione odierna (variazione sociale e stilistica del linguaggio, multilinguismo e globalizzazione, minoranze e contatto linguistico),

 • analizzare la variazione linguistica e le sue dinamiche sociali,

 • riconoscere ed analizzare le principali varietà dell’italiano attraverso testi concreti,

 • spiegare i contenuti appresi usando concetti e vocabolario specifici,

 • estendere i contenuti acquisiti a nuove situazioni sociolinguistiche,

 • raccogliere e trascrivere dati linguistici e proporre interpretazioni.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege 2 uur per week

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Take home tentamen (weging 80%)
Deelname aan de cursusactiviteiten als wekelijkse verificatie van boekoefeningen (weging 20%)

Herkansing

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • M. D’Agostino, Sociolinguistica dell'Italia contemporanea. Bologna: il Mulino, 2012 (versione con esercizi).

 • Eventuele specifieke literatuur zal worden aangegeven door de docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

l corso si propone di introdurre lo studente alla ricerca sociolinguistica. A questo scopo, lo studente farà un esame take home realizzando la biografia linguistica di due italiani residenti in Olanda. Le biografie saranno tre per l’herkansing.