Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Door middel van conversatievoorbeelden en -oefeningen leren studenten omgaan met basis-conversaties. De conversaties zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in het dagelijks leven.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • het introduceren van zichzelf of iemand anders,

 • dagelijkse bezigheden,

 • hobby’s,

 • het omschrijven van objecten,

 • het uitdrukken van gevoelens,

 • het geven van een mening over iets,

 • In elke groep, er zijn max 17 studenten.

Er zijn 2 contacturen per week. 1 uur= Luisteroefeningen (met een studentassistent) 1 uur= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto)

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

 • Studenten kunnen eenvoudige gesprekken voeren over verschillende onderwerpen.

 • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam (mondeling tentamen) 70%
Participation (Quizzes en opdrachten) 30%

Om voor deze cursus te slagen, moet de student ten minste een 5,5 halen voor het tentamen.

Weging

Presentatie: Twee presentaties in de klas zijn vereist om te slagen voor de cursus. Als studenten geen twee presentaties houden, mogen deze studenten niet deelnemen aan het tentamen.

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het mondeling tentamen.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook I Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-603-6

Minna no Nihongo Shokyu I Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-604-3

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Niet van toepassing