Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ia: Kanji

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Bij Inleiding Kanji leren studenten Chinese karakters (kanji) lezen en schrijven en vergaren kennis over de geschiedenis van kanji. Er wordt o.a. aandacht besteed aan: de verschillende componenten van de karakters, de leeswijze en de structuur. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van ongeveer 200 kanji. Studenten leren niet alleen over kanji zelf, maar ook over de geschiedenis van kanji en andere systematische basiskennis over kanji.

Leerdoelen

Kanji-introductie:

  • Studenten kunnen 200 kanji en combinaties daarvan lezen en schrijven.

  • Studenten kennen de basiskennis over kanji.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam(Schriftelijk tentamen) 60%
Participation (Quizzes etc.) 40%

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het schriftelijk tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu Kanji I Dai 2-Han Eigoban (Second Edition Kanji I, English Edition, 978-4-88319-683-8).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Bij dit vak wordt veel zelfstudie verwacht.