Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Japanstudies)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot Japanstudies en richt zich op academisch bronnenonderzoek, lees- en schrijfvaardigheden. Studenten ontwikkelen kritische onderzoek-, denk- en leesvaardigheden, toegepast op Japanstudies. De cursus richt zich verder op het aanleren van basisvaardigheden voor het schrijven van een academische paper over een onderwerp binnen Japanstudies: het op juiste wijze refereren aan bronnen, het opstellen van een literatuurlijst, alsook het gebruik van basisbegrippen en basiszinnen die binnen Japanstudies of academisch schrijven in bredere zin gebruikelijk zijn, het opzetten van een paper, etc. De cursus gaat uit van actief leren: studenten moeten veelvuldig oefenen om zich in deze vaardigheden te bekwamen. Zij oefenen in werkgroepverband en middels opdrachten. Uiteindelijk worden deze oefeningen afgerond met het schrijven van een eindpaper.

Leerdoelen

 • Het opdoen van kennis over belangrijke vraagstukken en discussies binnen Japanstudies.

 • Kritisch lezen, analyseren en vergelijken van academische artikelen op het terrein van Japanstudies.

 • Opdoen van kritische onderzoeksvaardigheden, in de eerste plaats voor academisch onderzoek, maar in bredere zin ten behoeve van journalistieke of sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

 • Het ontwikkelen van academische schrijfvaardigheden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsing en weging

Toetsing

 • College-opdrachten en Mid-term (40 %)

 • Eindpaper (60%)

Weging

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen van college-opdrachten, de mid-term opdracht en de eindopdracht. Het onderdeel kan alleen succesvol afgesloten worden wanneer de student ook voldoende college-opdrachten heeft gemaakt en voldoende aanwezig is geweest bij werkgroepbijeenkomsten.

Herkansing

De mid-term kan herkanst worden. Voor de eindpaper geldt een eerste en een tweede deadline.

Inzage en nabespreking

Alle opdrachten worden klassikaal nabesproken en kunnen individueel worden ingezien en besproken voor de herkansing van betreffende opdracht.

Literatuurlijst

Aanbevolen boeken:

 • Buis, Joris, Ger Post en Vincent R. Visser. Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.

 • Jong, Joy de. Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2011. (Nederlandstalig, praktische en gedetailleerde handleiding voor het schrijven van kleine en grote schrijfopdrachten. Nuttig gedurende de hele studie.)

 • Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research 3rd ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2008. (richt zich sterker op het onderzoeksproces, niet alleen als academische vaardigheid, maar ook voor journalisten bijvoorbeeld)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Niet van toepasing.