Studiegids

nl en

HUM Seminar Klassiek Japans 1

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Elementaire kennis van het modern Japans is nodig in deze cursus.

Beschrijving

Dit college is een “Fat course” en facultatief. De mogelijkheid wordt aangeboden voor die studenten die zich willen bekwamen in de beginselen van het Klassiek Japans, uit pre-moderne interesse of voor hun specialisatie. Een voortzetting van deze introductiecursus wordt aangeboden in het eerste semester van het derde jaar.
De cursus biedt een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en met de basisgrammatica van die taal. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en wordt deze vaardigheid in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten uit de tiende t/m zeventiende eeuw, voornamelijk uit de Edo-periode. Studenten zullen opdrachten voorbereiden en posten op Brightspace.

Leerdoelen

De beheersing van de basisgrammatica van het klassiek Japans. Kennis van het gebruik van relevante naslagwerken, zowel voor taalaspecten als voor culturele contextuele duiding. Het leren leggen van verbanden tussen de klassieke brontekst en discussies in de secundaire literatuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • participatie-element (opdrachten, aanwezigheid en actieve deelname aan het college) (30%)

  • samenvattend element: schriftelijk tentamen over de behandelde stof (70%)

  • Er geldt een aanwezigheidsplicht van 70%

Weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van bovenstaande deelcijfers.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Beknopte grammatica klassiek Japans (via readeronline, dan wel Brightspace)

  • Reader Inleiding klassiek Japans (Brightspace)

  • woordenboek klassiek Japans. bijv. (aanbevolen) Ono Susumu, Iwanami kogo jiten 大野晋『岩波古語辞典』, maar kan ook elektronisch woordenboek zijn.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing