Studiegids

nl en

Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. Deze cursus analyseert de actuele situatie in diverse Latijns-Amerikaanse landen. Tijdens de colleges zal de huidige sociaal-economische en politieke realiteit van één specifiek land of groep landen aan bod komen. Tijdens de landenanalyse zal dieper worden ingegaan op thema’s die in deel I in algemene termen zijn behandeld.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de specieke kenmerken van de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van ieder Latijns-Amerikaans land. Deze cursus beoogt ook het kritisch and analytisch denken bij de studenten te stimuleren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Weging

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Herkansing

Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Inzage en nabespreking

Studenten die hun tentamen willen bespreken dienen binnen 15 dagen na bekendmaking van de uitslag contact op te nemen met de docent.

Literatuurlijst

Harvey F. Kline, Christine J. Wade, and Howard J. Wiarda (eds) (2017), Latin American Politics and Development. Boulder: Westview Press. Negende editie. ISBN: 978-0-8133-5050-9.

Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.Dr. P. Silva

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Deze cursus is deel II van een tweedelige cursus (elk van 5 EC). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Dit tweede deel is geen onderdeel van de minor (maar kan wel gevolgd worden door belangstellende studenten uit andere opleidingen).
Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.