Studiegids

nl en

Latijns-Amerika in Woord en Beeld

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Om een land of regio te begrijpen heb je toegang nodig tot de taal en de culturele uitingen van een samenleving. In deze cursus zullen we zowel literatuur als beeldmateriaal en film gebruiken om Latijns-Amerika te doorgronden. Ook wordt er aandacht besteed aan de historische en culturele context van deze uitingen. Aan de hand van een aantal bekende, vertaalde teksten krijgt de student een indruk van de Latijns-Amerikaanse literaire canon. Deze verhalen spelen telkens weer een rol in de verbeelding van de werkelijkheid, ook in populaire media. Via beeldmateriaal uit de massacultuur, dat populaire ficties creëert en zorgt dat dingen algemeen voor waar worden aangenomen, stellen we kritische sociale vragen. Door de analyse van literatuur en van enkele invloedrijke films heeft de student aan het eind van de cursus meer inzicht in de culturele bijzonderheden van de regio.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden.

Leerdoelen

 • De student moet vertrouwd zijn met een aantal oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuur van Spaans Amerika.

 • De student moet een aantal factoren kennen die de interpretatie van teksten uit de Spaans Amerikaanse literatuur mogelijk maken: auteurs, culturele en politieke contexten, ontwikkeling van de Spaans Amerikaanse literatuur, relatie met de westerse canon.

 • De student moet in staat zijn concrete vragen over de stof te kunnen beantwoorden.

 • De student moet in staat zijn de vragen die literaire teksten oproepen, goed en accuraat te formuleren.

 • De student moet in staat zijn een goed onderbouwd commentaar over literaire teksten te leveren.

 • De student moet in staat zijn een beredeneerde interpretatie van een korte literaire tekst te leveren.

 • De student moet in staat zijn om de rol van de fictie in de algemene kennis van Latijns-Amerika te plaatsen en om deze kennis te gebruiken.

 • De student moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende literaire stromingen van Spaans Amerika.

 • De student moet een algemeen idee krijgen over de mogelijke inter-mediale connecties tussen literatuur en visuele uitingen in de cultuur en maatschappij.

Skills

 • Kritisch lezen

 • Argumentative vaardigheden.

 • Schriftelijke vaardigheden

 • Kritisch debatteren

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Tentamen A: schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen. (40%)
Tentamen B: take home- tentamen met essayvragen. (40%)
Mondelinge presentaties van wekelijkse opdrachten (20%)

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van beide tentamens.

Herkansing

Take home tentamen in januari.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal is te vinden in een map op Brightspace. Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen. Tevens is het aan te raden een paar Latijns-Amerikaanse romans te lezen beschikbaar in de boekhandel. Deze worden bekend gemaakt in het eerste college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. N. Timmer

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Niet van toepassing.