Studiegids

nl en

MSA: non-fictie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Arabisch of een vergelijkbare opleiding.

Beschrijving

Deze cursus beoogt studenten beter bekend te maken met non-fictie materiaal in het Modern Standaard Arabisch. Studenten zullen na het succesvol afronden van deze cursus beter in staat zijn om te gaan met non-fictie doordat zij hun vocabulaire uitbreiden, lees- en luisterstrategieën aanleren en doorontwikkelen en hun grammaticale kennis aanscherpen. Dit wordt gedaan aan de hand van het lezen van diverse non-fictie teksten (teksten uit de media en andere informatieve teksten) alsook door te luisteren naar gevarieerd luistermateriaal in het Modern Standaard Arabisch.

Leerdoelen

Vergroten van de receptieve taalvaardigheid (met name leesvaardigheid, maar ook luistervaardigheid):

  • Uitbreiden van de woordenschat

  • Grammaticale kennis uitbreiden en aanscherpen

  • Kennismaken met en verder ontwikkelen van lees- en luisterstrategieën

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie en huiswerkopdrachten 20%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 60%

Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Literatuurlijst

Als naslagwerk:

  • Willem Stoetzer, Arabische grammatica in schema’s en regels (Muiderberg: Coutinho, 1991).

Studenten dienen de beschikking te hebben over minimaal één van de volgende woordenboeken:

  • Jan Hoogland, Woordenboek Arabisch-Nederlands (Amsterdam: Bulaaq, 2003).

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (ArabicEnglish). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994).

Inschrijven

Inschrijven via "uSis":https://usis.leidenuniv.nl:8011/psp/S4PRD/?cmd=login&languageCd=DUT is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA

Opmerkingen