Studiegids

nl en

MSA: schrijfvaardigheid

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Arabisch of een vergelijkbare opleiding.

Beschrijving

Deze cursus traint studenten in schrijfvaardigheid in het Modern Standaard Arabisch. Studenten zullen oefenen met diverse soorten correspondentie en vertalen vanuit het Nederlands naar het Arabisch. Bijzondere aandacht zal hierbij worden geschonken aan het correct gebruiken van de zogenoemde connectors, verbindingswoorden die het mogelijk maken complexere zinnen te vormen.

Leerdoelen

Vergroten van schrijfvaardigheid in het Modern Standaard Arabisch

  • Aanleren en toepassen van schrijfconventies in het Modern Standaard Arabisch

  • Uitbreiden van de woordenschat

  • Grammaticale kennis uitbreiden en aanscherpen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie en huiswerkopdrachten 20%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 60%

Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA

Opmerkingen