Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Pre-Intermediate Hebrew

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Beginners Hebrew.

Beschrijving

Het oefenen van actieve taalbeheersing aan de hand van het lezen van teksten in aansluiting op het college Hebrew Grammar.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in lezen en bespreken van teksten in het Hebreeuws.

  • In praktijk brengen van de opgedane grammaticale kennis.

  • Vaardigheid in luisteren en spreken van het Hebreeuws.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Mondeling en schriftelijke toets met korte open (invul)vragen halverwege het semester 50%
Mondeling en schriftelijke toets met korte open (invul)vragen na afloop van de cursus 50%

Herkansing

In het geval van onvoldoende komt er een herkansing in overleg.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner, Hebrew from Scratch/Ivrit min ha-hatchalah, Part 1 (Jerusalem: Akademon, 2000).

  • Verder lesmateriaal wordt verstrekt door de docent tijdens college of via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

P. Gruiters

Opmerkingen