Studiegids

nl en

Nederlandse letterkunde 2: Van Romantiek tot heden, Cultuurwetenschap II

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse letterkunde van 1800 tot nu. Waarom wordt Multatuli’s Max Havelaar gezien als het beste boek allertijden? Wat was de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de literatuur? Wie waren de Grote Drie, en waarom bestond die alleen uit mannen? En waarom vindt vrijwel iedereen Arnon Grunberg een groot schrijver? De studenten lezen gedichten, verhalen en romans. Ze bereiden zich voor door het lezen en bestuderen van de primaire en secundaire literatuur die tijdens het college behandeld worden. Deze cursus kan worden uitgebreid met de Inleiding in de Nederlandse letterkunde 2.

Leerdoelen

 • Kennis van de hoofdlijnen en de belangrijkste werken en schrijvers van de Nederlandse letterkunde van de periode 1800 tot heden.

 • Inzicht in de ontwikkelingsgang van de moderne Nederlandse letterkunde.

 • Het verwerven van inzicht in de plaatsing van literaire werken in hun historische en culturele context, en het vermogen om stijlen en artistieke stromingen te begrijpen en te herkennen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof over DEEL 1 (40%) (in de Studieweek)

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof over DEEL 2 (40%) (aan het einde van het semester)

 • Een kleine schriftelijke opdracht (20%)

 • Het gebruik van een niet-elektronisch woordenboek is bij beide tentamens toegestaan.

 • Let op: voor het schriftelijk tentamen moet minimaal een 5,0 worden gehaald om het met de andere onderdelen te kunnen compenseren.

Weging

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof over DEEL 1 (40%) (in de Studieweek)

 • Schriftelijk tentamen over de literatuur en de op het college behandelde stof over DEEL 2 (40%) (aan het einde van het semester)

 • Een kleine schriftelijke opdracht (20%)

Herkansing

Beide schriftelijke tentamens kunnen in één tentamen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

 • Website www.literatuurgeschiedenis.nl

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Let op: de doelgroep van dit college is buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de Nederlandse letterkunde.