Studiegids

nl en

Seminar BA-werkstuk Nederlandkunde/Dutch Studies

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Academisch schrijven, Taalvaardigheid III en alle onderdelen uit het eerste en het tweede jaar. Het scripsieseminar is bedoeld voor derdejaars studenten die met hun BA-werkstuk bezig zijn en die aan het eind van het academisch jaar willen afstuderen.

Beschrijving

Deelname aan het scriptieseminar in het tweede semster is verplicht: zonder deelname worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend. Studenten kunnen kiezen uit:

  • Nederlandse taalkunde

  • Nederlandse letterkunde

  • Vaderlandse geschiedenis

  • Nederlandse kunstgeschiedenis

Leerdoelen

Zie bij het BA-eindwerkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Bijeenkomsten met de begeleider

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Indien het bachelor eindwerkstuk niet voldoet aan de gestelde eindtermen, heeft de student één herkansingsmogelijkheid.

Weging

Herkansing

De herkansing wordt besproken met de werkstukbegeleider.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het BA-werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het te volgen seminar. Wordt in overleg met de student opgesteld.

Inschrijven

Alle studenten die in 2021-2022 willen afstuderen, dienen zich vóór 1 december 2021 aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen aan de aan de specialisatiedocent:

en een cc aan de studiecoöridinator, Irena Zagar

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

In de zomer worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).