Studiegids

nl en

Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Taal Mentaal 1 en 2 en Taal Sociaal (BA1 en BA2 Nederlands) of equivalent.

Beschrijving

Kennis over taal en taalvariatie wordt in veel verschillende domeinen toegepast: In de diagnostiek en behandeling van taalstoornissen, in onderzoek naar taalontwikkeling en taalniveau van scholieren, in onderzoek naar de herkomstregio van asielzoekers, in forensisch onderzoek (bijv. daderprofielen), in auteursherkenning etc. In deze cursus leer je welke taalgegevens en taalkundekennis voor dit toegepaste onderzoek nodig zijn en hoe die op een verantwoorde manier kunnen worden gebruikt.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je (1) Literatuur over taaldiagnostiek interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen; (2) Schriftelijk en mondeling rapporteren en discussiëren over taaldiagnostiek (3) Een klein taaldiagnostisch onderzoek doen, o.a. met behulp van digitale data en tools, en daar mondeling en schriftelijk verslag over uitbrengen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur)

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Opdrachten

  • Eigen onderzoek

Toetsing en Weging

Toetsing

Acht opdrachten, waaronder een pitch: 100%

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Het gemiddelde van de acht opdrachten moet 5,5 of hoger zijn. Voor de herkansing moet de student een paper schrijven. Wie voor dit paper een 5,4 of lager heeft moet het hele vak opnieuw doen.

Weging

Zie hierboven.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur voor elke bijeenkomst wordt op Brightspace bekend en waar mogelijk beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.