Studiegids

nl en

Advanced Topics in Indo-European Phonology

Vak
2021-2022

Toegangseisen

De student dient een solide basis te hebben in de reconstructie van het Indo-Europees, bijvoorbeeld een afgeronde Leidse BA Taalwetenschap met specialisatie Comparative Indo-European Linguistics.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de meest fundamentele kwesties die spelen bij de reconstructie van de Proto-Indo-Europese fonologie. We zullen verschillende manieren om het foneemsysteem te reconstrueren naast elkaar zetten: de complexiteit van het klinkersysteem (het probleem van de *a, de gerekte trap), de articulatie van de stops (twee of drie reeksen velaren, de glottale theorie), en regels betreffende Proto-Indo-Europese phonotactics (consonantclusters, neutralisatie, wortelconstraints). Daarbij onderzoeken we ook de belangrijkste principes van de comparatieve methode: het verschil tussen fonetiek en fonologie, de vraag hoe we allofonie kunnen reconstrueren (vocalisatie van halfvocalen, de ruki regel) en strategieën om geërfde zaken te kunnen onderscheiden van parallelle ontwikkelingen (de wetten van Sievers en Lindeman). Het doel van de cursus is om de confrontatie aan te gaan met de belangrijkste uitdagingen bij de reconstructie van het PIE, en om onze methodologische toolbox uit te breiden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus
kan de student de methoden van de historische taalkunde toepassen op complexere problemen die optreden bij de reconstructie van de IE fonologie;
kan de student argumenten voor of tegen gegeven fonologische reconstructies helder weergeven
heeft de student een verdiept inzicht in het verschil tussen fonetiek en fonologie

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor-/ Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing: Paper

Indien de paper onvoldoende is, kan deze herkanst worden.

#### Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Te lezen artikelen worden tijdens de collegereeks bekendgemaakt via Brightspace ook zal het gebruikt worden voor:
ter beschikking stellen van studiemateriaal communiceren van huiswerk en roosterwijzigingen

Inschrijven

IInschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen