Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Le français en Afrique et aux Caraïbes: changement linguistique, créolisation et langues de jeunes

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Taalkunde I: Introduction à la linguistique française en bij voorkeur ook Taalkunde II: Syntaxe du français.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Frans wordt in een groot aantal landen in de wereld gesproken. De varianten van het Frans die elders worden gesproken vertonen vaak grote verschillen met het standaard Frans. Daarnaast bestaan er zogenaamde creooltalen, nieuwe talen die in een taalcontactsituatie zijn ontstaan en die grote invloed van het Frans kunnen hebben ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn de creooltalen die op Haïti en Martinique gesproken worden.

Tijdens de colleges zullen we eigenschappen bespreken van een aantal varianten van het Frans en op het Frans gebaseerde creooltalen. Ook komen het Nouchi en het Camfranglais aan de orde, jongerentalen die ook een belangrijke invloed van het Frans hebben ondergaan. Aan de hand van voorbeelden zullen we verschillende vragen onderzoeken: Wat voor variatie vinden we? Wat voor taalveranderingsprocessen liggen hieraan ten grondslag? Hoe komt het dat in Abidjan (Côte d’Ivoire) en op Martinique vergelijkbare structuren worden gebruikt (bijv. chat-la of chat-là voor ‘de kat’), die onafhankelijk van elkaar lijken te zijn ontstaan?

Leerdoelen

 • Je maakt kennis met eigenschappen van verschillende varianten van het Frans en met onderzoeksmethoden om deze varianten te onderzoeken.

 • Je krijgt basaal inzicht in processen van taalverandering, het ontstaan van creooltalen en jongerentalen.

 • Je leert om zelf bronnenonderzoek te doen en om data te vergelijken en in detail te beschrijven.

 • Je leert onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk te presenteren in academisch Frans.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Onderzoekswerkgroep (séminaire de recherche).

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • Participatie, groepsopdrachten en presentaties bij het verwerken van de stof (40%)

 • Presentatie op basis van een artikel (20%)

 • Werkstuk (40%)

Herkansing

 • Indien de eerste versie van het werkstuk op tijd is ingeleverd, bestaat de mogelijkheid om een onvoldoende beoordeeld werkstuk te herkansen.

 • Indien de student onvoldoende staat voor participatie en groepsopdrachten, kan een vervangende extra opdracht gedaan worden.

 • De presentaties kunnen niet herkanst worden.

 • Maximum cijfer voor een onderdeel in geval van herkansing: 6.0.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.