Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 1, track BBO.

Beschrijving

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, wantrouwen in de overheid en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

  • Studenten zijn in staan zelf een maatschappelijk probleem te definiëren en onderbouwen.

  • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers toe te passen op een concrete casus.

  • Studenten kunnen zelf sociologische theorieën zoeken in de literatuur, en deze vergelijken met sociologische kernbenaderingen.

  • Studenten zijn in staat om vanuit sociologische kernbenaderingen tot een concrete aanpak te komen van een maatschappelijk probleem.

  • Studenten zijn in staat om de beperkingen van sociologische kernbenaderingen te benoemen en onderbouwen.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

  • Zeven colleges

  • Zelfstudie

Totale studielast van 140 uur, waarvan 14 uur college.

Toetsing en weging

Individueel eindpaper (100%). Minimumcijfer: 5,5.
Herkansing: idem.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. N.J. Raaphorst - [n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl]

Opmerkingen