Studiegids

nl en

Statistiek (BSK)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Het doel is dat studenten worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van onderzoek met behulp van statistische methoden. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, datavisualisatie). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken om een verband tussen variabelen te analyseren: associatiematen en significantietoetsen.

Leerdoelen

  • Statistische basisvaardigheden aanleren om kwantitatieve gegevens te beschrijven

  • Inzicht in de theorie van het schatten en toetsen

  • Gebruik van statistische basistechnieken voor bivariate data analyse

  • Actieve toepassing van statistische methoden met SPSS

  • Voorbereiding op het zelfstandig doen van onderzoek: studenten moeten in staat zijn om een eenvoudig onderzoeksproject op te zetten, een aantal eenvoudige toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel samen te vatten en te presenteren.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

  • Schriftelijk eindtentamen, multiple choice (50% van het eindcijfer).

  • Tussentoets, multiple choice (15% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 1 (10% van het eindcijfer).

  • Onderzoeksnota 2 (25% van het eindcijfer).

Het gemiddelde eindcijfer dient voldoende te zijn, waarbij de verschillende componenten onderling gecompenseerd kunnen worden. Een herkansing is mogelijk bij een onvoldoende cijfer voor het schriftelijk eindtentamen en onderzoeksnota 2. Het midterm tentamen (tussentoets) en onderzoeksnota 1 kunnen niet herkanst worden.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Bij het missen van een verplichte werkgroep of een practicumopdracht, dient een vervangende opdracht te worden gemaakt. Als een student twee verplichtingen heeft gemist kan die niet verder aan het vak deelnemen.

Literatuurlijst

Healey, J.F. (2015). Statistics. A Tool for Social Research. Belmont California: Wadsworth Cengage Learning. 10e of 11e druk.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 januari 2022, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. J. van der Voet j.van.der.voet@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen