Studiegids

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie I: Integratief Project

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In dit vak bestuderen en analyseren studenten een actueel en praktijkrelevant bestuurskundig vraagstuk, waarbij ze worden uitgedaagd de theorieën en concepten uit de vakken van het eerste jaar en de verworven methodologische vaardigheden te integreren en toe te passen.
Dit problem-based vak bestaat uit enkele hoorcolleges en werkgroepen, waarin studenten een algemeen kader verwerven om theorie en data-analyse te koppelen en onder begeleiding van een docent werken aan een groepspaper waarin zij een onderzoeksopzet uitwerken en toepassen.

Leerdoelen

  • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak een actueel bestuurskundig en praktijkrelevant vraagstuk te onderzoeken, en daarbij beroep te doen op de aangeleerde concepten en methodologische vaardigheden die centraal staan in het eerste jaar BBO.

  • De student is in staat in een groep een onderzoeksopzet te maken en deze uit te voeren.

  • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

  • De student is in staat om een presentatie te geven van een onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen en zelfstudie.

Aanwezigheid bij de hoorcolleges en de werkgroepen is verplicht.

Alleen in geval van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden (aantoonbaar!) of studiegerelateerde verplichtingen (goedgekeurd door studieadviseur) kan de student eenmalig afwezig zijn. Dergelijke omstandigheden dient u vooraf en schriftelijk bij uw werkcollegedocent kenbaar te maken. Het missen van een werkgroep/hoorcollege dient gecompenseerd te worden met een vervangende opdracht representatief voor het gemiste college. Bij het missen van een tweede werkgroep, zal je worden uitgesloten van het vak. Je krijgt dan géén cijfer voor het onderzoek en kunt het vak niet meer afronden, ook niet in de herkansing. Uitzonderingssituaties worden beoordeeld door de examencommissie.

Aan alle werkgroepopdrachten moet tijdig zijn voldaan om het vak met een voldoende af te ronden.

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

  • College en werkgroepen: 22 uur

  • Zelfstudie en opdrachten: 118 uur

Toetsing en weging

De beoordeling van dit vak zal gebaseerd zijn op drie opdrachten:
1. Onderzoeksopzet (20%)
2. Presentatie (20%)
3. Groepspaper (60%)
4. Review (pass/fail)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen.
Voor de berekening van het eindcijfer is compensatie mogelijk; het gewogen cijfer van de onderzoeksopzet en de presentatie dient minimaal een 5,5 te zijn. Voor het groepspaper is geen compensatie mogelijk, om de cursus te behalen, moet het cijfer voor het groepspaper minimaal een 5,5 zijn.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Dit vak bouwt voort op literatuur uit voorgaande vakken. Aanvullende artikelen worden gedeeld in de vakwijzer en op Brightspace. Artikelen zijn beschikbaar via de UL-bibliotheek en Google Scholar en dienen voorafgaand aan het college en/of de werkgroepen gelezen te worden.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 maart, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. J.E.T. Schmidt
j.e.t.schmidt@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten van cohorten 2019-2020 en eerder die destijds BBO1: Kwantitatief Leeronderzoek niet hebben gehaald, moeten nu BBO1: Integratief Project in blok 4 volgen.