Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. De cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

Leerdoelen

Bij het behalen van de cursus Beleid II zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces;

  • Bestaande theorieën en kernconcepten rond beleidsimplementatie te kunnen benoemen en te begrijpen;

  • Verschillende bronnen van complexiteit bij implementatie te kunnen onderscheiden in een beleidsimplementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges – Groepswerk

Totale studielast: 140 uren

  • Hoorcolleges: 12 uren

  • Groepswerk: 25 uren

  • Tentamen: 5 uren

  • Zelfstudie: 98 uren

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee delen:

  • Groepswerk met eindproduct (video/blog): 20%

  • Schriftelijk tentamen: 80%

Naast de verplichte literatuur behoort de collegestof ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in webclips, slides, hand-outs en andere informatiedragers.

Onderlinge compensatie tussen beide onderdelen is mogelijk. Verdere informatie over de toetsen (opzet, inlevertermijn, etc.) wordt voor aanvang van de cursus via Brightspace meegedeeld in de syllabus.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing
Studenten die het schriftelijk tentamen willen herkansing dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop bij de inschrijving het activiteitennummer te gebruiken, dat is te vinden op het tentamenrooster.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur wordt voorafgaand aan de start van het vak bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Schrijf je in uSis voor elk vak. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus). In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Prof. dr. ing. B. Klievink: a.j.klievink@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen