Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde)

Vak
2021-2022

Er zijn meerdere mogelijkheden om de vrijekeuzeruimte van 30 EC in het derde bachelorjaar te vullen: studeren in het buitenland, stagelopen of een minor of keuzevakken volgen. Je kunt de invulling van de vrijekeuzeruimte het beste in het eerste semester van het derde studiejaar plannen zodat je bij terugkeer kan deelnemen aan de derdejaarsvakken en het bachelorproject in het tweede semester.

Studeren in het buitenland

Een makkelijke manier om in het buitenland te studeren is via een uitwisselingsprogramma. De aanmelddeadlines voor uitwisseling van Erasmus is 7 november en universiteitsbrede uitwisseling is 1 december. Voor de meeste universiteiten buiten Europa dien je een gemiddelde van minimaal 7 te hebben op het moment van aanmelding.

Verdere details vind je op de webpagina Studeren in het buitenland. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van het Instituut Bestuurskunde.

Stage

Stagelopen is een manier om alvast praktijkervaring in of rond het openbaar bestuur op te doen. De omvang van de stage is minimaal 400 uur voor een stage van 15 EC en minimaal 800 uur voor een stage van 30 EC. Tijdens de stage word je begeleid door een docent van het instituut en door een medewerker van de stageverlenende organisatie. Alleen aan vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend. Je dient 90 EC aan Bestuurskundevakken te hebben behaald, inclusief je propedeuse.

Verdere details vind je op de webpagina Stage bachelor. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Minor

Met een minor kun je je in een extra discipline naast Bestuurskunde specialiseren. Studenten kunnen een minor binnen of buiten de Universiteit Leiden volgen. Een voorwaarde voor het volgen van een minor is dat je je propedeuse hebt behaald. Het instituut dat de minor aanbiedt bepaalt uiteindelijk of deze voorwaarde gehandhaafd wordt. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is te vinden in de e-Studiegids.

Voor het volgen van een minor aan de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam dien je een verzoekschrift type Vervanging in uSis in. Voor minoren aan overige universiteiten dien je van tevoren een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Verdere details vind je op de webpagina Minoren. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Keuzevakken

Studenten mogen bijna alle aangeboden keuzevakken binnen de Universiteit Leiden volgen om de vrijekeuzeruimte van 30 EC te vullen. De keuzevakken die niet gevolgd mogen worden zijn beschreven in de OER van 2020-2021. Een overzicht van het aanbod van de Universiteit Leiden is te vinden in de e-Studiegids. Voor keuzevakken aan overige universiteiten dien je van tevoren een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Nadere informatie t.b.v. keuzevakken en minoren

Bestuurskunde studenten mogen WEL de volgende vakken volgen als keuzevakken:

 • EBM-studenten mogen alle BBO-specifieke vakken volgen, mits de EBM-studenten voldoen aan de eventuele ingangseisen van de BBO-vakken.

 • BBO-studenten mogen alle EBM-specifieke vakken volgen, mits de BBO-studenten voldoen aan de eventuele ingangseisen van de EBM-vakken.

 • Alle minoren en keuzevakken van de Universiteit Leiden, m.u.v. minoren of losse vakken die uitgesloten zijn o.b.v. art 3.2.6 en 3.2.7. van de OER (zie ook hieronder).

 • Alle minoren uit het LDE-verband, m.u.v. minoren die uitgesloten zijn o.b.v. art 3.2.6. van de OER (zie ook hieronder).

Deze vakken mogen Bestuurskunde studenten NIET volgen:

 • Vakken aangeboden als keuzevakken die ook deel uitmaken van het Bestuurskunde curriculum.

 • Alle minoren en afzonderlijke vakken uit die minoren die in de OER (3.2.6) staan:

 1. Public Administration: Multi-Level Governance, Universiteit Leiden
 2. Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management, Universiteit Leiden
 3. Voor de afstudeerrichting EBM: Economie en Beleid, Universiteit Leiden (BBO’ers mogen de minor Economie en Beleid wel volgen maar kiezen een alternatief voor het vak Inleiding Economie).
 4. Beleid en Management in de Publieke Sector, Erasmus Universiteit Rotterdam
 5. International and European Politics, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Een aantal door de faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgde vakken op het gebied van economie:
 1. Voor de afstudeerrichting BBO: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën.
 2. Voor de afstudeerrichting EBM: Oriëntatievak Recht en Economie, Economie in hoofdlijnen, Principles of economics, Openbare financiën, Hervorming sociale regelgeving, Sociale zekerheid, Economic policy in the EU, Marktwerkingsvraagstukken.

Vermoed je overlap met je verplichte Bestuurskundevakken? Bv. doordat het gegeven wordt door een Bestuurskunde docent of omdat b.v dezelfde literatuur gebruikt wordt? Dien dan een verzoek in bij de Examencommissie met de vraag of je dat vak mag volgen. Zeker als je een vak gaat volgen van de afdeling Economie van de Faculteit Rechten is er kans op overlap met onze EBM/ economie-vakken. Het is aan te raden dit minimaal zes weken voor de start van het vak te doen. Vraag je geen toestemming en blijkt later dat het vak te veel overlap heeft, dan kan het vak niet in de vrijekeuzeruimte gezet worden.

Vakken buiten Bestuurskunde

Heb je interesse in een minor of keuzevakken van een universiteit van buiten de Universiteit Leiden? Of is een Leids vak niet als keuzevak aangemerkt? Neem contact op met de studieadviseurs voor meer informatie.

Zorg dat je als je elders vakken gaat volgen - binnen of buiten de universiteit - goed op de hoogte bent van wanneer je je precies kunt inschrijven. En zorg dat je weet of je je ook apart voor tentamens dient in te schrijven.

Vrijstelling

Volg je momenteel of heb je een andere bacheloropleiding aan een universiteit gevolgd? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de vrijekeuzeruimte te vullen met vakken van deze andere opleiding. Voor vakken binnen de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift type Vrijstelling in uSis in. Voor vakken van buiten de Universiteit Leiden dien je een verzoekschrift type Extern Onderwijs in uSis in en dien je daarna een verzoek bij de examencommissie in voor de inhoudelijke goedkeuring.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Geïnteresseerd in muziek, beeldende kunst en vormgeving? ACPA biedt onderwijs aan in de vorm van keuzevakken, talentmodules Practicum Musicae (PM) en Practicum Artium (PA) en Honours classes.

Verdere details vind je op de webpagina Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde.