Studiegids

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. In Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. En de cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

In deze cursus bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.

Wij gaan in deze cursus na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten meer inzicht in en begrip van: het doen van evaluatieonderzoek, de methoden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek, de verschillende typen en benadering van beleidsevaluatie, beleidsgericht leren, beleidsverandering, en beleidsadvisering.

Door het uitvoeren van een zelfstandig evaluatieproject ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie en het doen van aanbevelingen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en feedbackbijeenkomsten.

Toetsing en weging

Toetsing Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & paper (50%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & paper (50%)

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Wordt in de vakwijzer bekend gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Voor de werkgroepen van Beleid 3 hoef je je niet in te schrijven, alleen voor het vak zelf. De indeling van de werkgroepen gebeurt op basis van thema’s.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Mevr. Dr. Anchrit Wille
E-mail: a.c.wille@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-