Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Vak
2021-2022

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Deze cursus geeft een bestuurskundig perspectief op het thema kindermishandeling. De ontwikkeling en huidige situatie van het Nederlandse jeugdbeleid wordt behandeld en gekoppeld aan algemene theorieën over politieke besluitvorming en beleidsimplementatie. Studenten leren met een kritische blik naar het beleidsproces te kijken en een praktisch begrip te ontwikkelen over hoe jeugdbeleid in Nederland tot stand komt. Daarbij komen de belangrijkste instituties, beleidskaders, en politieke en maatschappelijke actoren aan bod. Tevens wordt er aandacht besteed aan de managementvraagstukken die gepaard gaan met de implementatie van (nieuw) beleid. Specifieke aandacht wordt tot slot besteed aan hoe academisch onderzoek naar kindermishandeling wordt gebruikt en toegepast in beleid. Studenten schrijven zelf een beleidsadvies op basis van de verworven inzichten.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:

  • De besluitvorming en implementatie van het Nederlandse jeugdbeleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces

  • Barrières en mogelijkheden van beleidskeuzes te benoemen in relatie tot kindermishandeling en daar kritisch op te reflecteren

  • Deze inzichten toe te passen op een concrete beleidscasus en strategisch advies te geven aan beleidsmakers

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 21 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 119 uren

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen. De eerste deeltoets heeft de vorm van een schriftelijk tentamen die aan het einde van de cursus wordt afgenomen, en telt mee voor 30%, de tweede deeltoets heeft de vorm van een groepsopdracht en telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk. Beide onderdelen kunnen worden herkanst in het geval van een onvoldoende.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

B.J.T.H. Bernards MSc MA
E-mail: b.j.t.h.bernards@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen