Studiegids

nl en

Bedrijfseconomie

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel bij profit als non-profitorganisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden en interne en externe berichtgeving.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, liefdadigheidsorganisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan professionals die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Dit vak wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de financieel-economische vraagstukken binnen de bedrijfseconomie. Meer specifiek heeft de student inzicht in:

 • Ondernemingen en hun functies in de economie;

 • De belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening (resultatenrekening), kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren (externe verslaggeving);

 • De wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal is gefinancierd is (financiering);

 • De noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie te kunnen besturen (interne verslaggeving);

 • De beoordeling van investeringsprojecten.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

In blok 2 zullen nog veel colleges online plaats vinden. Studenten krijgen video’s per onderwerp en hoofdstuk ter beschikking. Daarnaast staat het lesmateriaal volledig online en zijn er veel opgaven om te maken. Om het leren verder te ondersteunen, zullen Vraag en Antwoord sessies (Q&A) met de docent worden gehouden om de moeilijkste vragen te behandelen en onderwerpen verder uit te diepen. Additionele assistentie is mogelijk op verzoek van de studenten in kleinere werkgroepen.

Voor de studenten zijn de online sessies en het maken van de online opgaven verplicht.

 • Contacturen: 25 uur (diverse hoorcolleges, video's en diverse werkcolleges met opgaven en feedbacksessies)

 • Toetsing: 5 uur (incl. inzage)

 • Zelfstudie: 110 uur

Toetsing en weging

 • Individuele toetsing, zeer waarschijnlijk online;

 • Er is een online midterm en een (her)tentamen;

 • De uitslag van de midterm heeft een wegingsfactor van 20% voor het eindcijfer;

 • De uitslag van het (her)tentamen heeft een wegingsfactor van 80% voor het eindcijfer;

 • Het (her)tentamen heeft open vragen en opgaven;

 • De midterm kan niet worden herkanst.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

 • Edumondo; Finance & Control. De online internet link (URL) wordt later bekend gemaakt.

 • Diverse slides per lecture (via Brightspace beschikbaar).

De cursusinformatie wordt ongeveer twee weken voor het begin van de cursus in Brightspace beschikbaar gemaakt. Het lesmateriaal wordt in zijn geheel open gezet, de opgaven in delen. Verder wordt Brightspace gebruikt voor het doen van mededelingen, het plaatsen van de resultaten van de midterm en het (her)tentamen.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Registratie voor vakken in uSis is mogelijk vanaf 15 december, 13.00 uur. Let op: registratie voor de werkgroepen is mogelijk vanaf 7 maart 2022, 13:00 uur. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

 • Vakcoördinator: drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag uitgezonderd woensdag 9.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.