Studiegids

nl en

Publieke Waarden en Ethiek

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over publieke waarden (als bouwstenen van overheidshandelen) en bestuursethiek (de kritische bezinning op het juiste handelen en morele oordeelsvorming in de publieke sector). Dit zijn belangrijke onderwerpen. Discussies over ‘goed’ en ‘fout’ openbaar bestuur zijn immers aan de orde van de dag. Deels gebeurt dat in de context van individuele gevallen van corruptie of anderszins niet-integer bestuurlijk handelen. Deels gebeurt dit ook in de context van een bredere evaluatie van overheidshandelen, in termen van waarden als rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. In dit vak komen meer conceptuele vragen aan bod, met name over de betekenis van begrippen als het publieke en het publieke belang (vooral in relatie tot het private), publieke waarden, normen, integriteit en/of corruptie. Ook komen vragen aan bod over de publieke waarden die door overheden in het algemeen en door ambtenaren en politici in het bijzonder kunnen of zouden moeten worden beschermd en bevorderd en hoe dat eigenlijk moet gezien de eigenheid en complexiteit van de publieke sector en specifieke problemen zoals vuile en vele handen. Daarbij dient zich ook ethiek aan, oftewel de gedegen reflectie op morele problemen in het openbaar bestuur. In het vak wordt ook de stand van zaken besproken met betrekking tot anti-corruptie en integriteitsbeleid in organisaties en landen, in het heden en vooruitkijkend naar toekomstige trends. Studenten verwerven in deze cursus zo uiteindelijk kennis van bestuurskundige concepten en theorieën over publieke waarden en ethiek, leren kritisch te reflecteren op normatieve vraagstukken in de nationale en internationale bestuurspraktijk en leren nadenken over oplossingen. Wij behandelen hiertoe belangrijke literatuur en bespreken voortdurend relevante casuïstiek

Leerdoelen

In dit vak staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Kennis krijgen van klassiek en hedendaags onderzoek naar (publieke) waarden in de bestuurskundige literatuur.

  • Inzicht krijgen in het unieke en waarden geladen karakter van openbaar bestuur en bestuurskunde.

  • Inzicht krijgen in aard en diversiteit en/of eenheid van (publieke) waarden.

  • Het vermogen ontwikkelen om op gevorderd niveau een theorie gedreven analyse te maken van normatieve onderwerpen en vraagstukken in de publieke sector in het algemeen en op waarden geladen claims op het eigen terrein van specialisatie in het bijzonder.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om ethisch te reflecteren en te argumenteren over (publieke) waardenvraagstukken in de bestuurlijke praktijk met gebruik van bestuurskundige theorie.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit 7 hoorcolleges van ieder twee uur.

Totale studielast is 140 uur waarvan 17 contacturen en 123 uur zelfstudie.

Toetsing en weging

  • Een korte schrijfopdracht (een kritische ethische reflectie op een actueel moreel vraagstuk in het Nederlandse openbaar bestuur) (35%) (deelcijfer 1)

  • Een schriftelijk tentamen met open vragen (65% van het eindcijfer) (deelcijfer 2)

  • Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door middel van een gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers. Het vak is behaald als ieder deelcijfer tenminste een 5,5 is. Er is dus geen compensatie tussen onderdelen mogelijk.

  • De toets vorm van de eerste kans en de eventuele herkansing is gelijk.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

Voor deze cursus worden losse artikelen voorgeschreven die digitaal beschikbaar zullen zijn. Er wordt geen handboek voorgeschreven. In de vakwijzer die t.z.t. op Brightspace zal verschijnen worden alle links naar literatuur opgenomen.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf 15 juli 13.00 uur

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. A.D.N. Kerkhoff a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten worden geacht alle stof voorafgaand aan de colleges aandachtig te bestuderen. Ook voor de eerste bijeenkomst zullen teksten gelezen moeten worden. Dit wordt t.z.t. op Brightspace in de vakwijzer vermeld.