Studiegids

nl en

Bestuurskundig Onderzoek (Overgangsregeling)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Deze overgangsmodule is bedoeld voor studenten van de cohorten februari 2021 en eerder die het vak Bestuurskundig Onderzoek nog niet hebben behaald. In semester 2 zal deze overgangsmodule worden verzorgd als volledige zelfstudie; op basis van in Brightspace aangereikt cursusmateriaal en aanwijzingen. De vakdocent is ‘online’ benaderbaar voor individuele vragen en zal via MS Teams individuele feedback geven op gemaakte opdrachten.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om volgens de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek een eigen een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus behandelt drie centrale vragen van een onderzoeksvoorstel: wat, waarom en hoe? Wat is een goede sociaalwetenschappelijke onderzoeksvraag, en waarom is dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant? Hoe gaat men vervolgens deze onderzoeksvraag onderzoeken; vanuit welke theorie(ën) wordt er vertrokken, wat voor onderzoeksontwerp hanteert men, en welke methoden gaan er gebruikt worden? Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid;

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek te schrijven;

  • verschillende onderzoeksontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

Totale studielast 140 uur:

  • Bestuderen aangereikte video-colleges 5x2 uur = 10 uur.

  • Individuele feedback momenten 2x2 uur = 4 uur.

  • Zelfstudie; verwerken van video-materiaal colleges, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten = 126 uur.

SEMESTER 2

Het vak zal in semester 2, blok 4, bestaan uit zelfstudie. De zelfstudie zal bestaan uit het bestuderen van het lesmateriaal en toetsing.

Toetsing en weging

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen:

  • Eerste versie van een individueel onderzoeksvoorstel (25%)

  • De eindversie van een individueel onderzoeksvoorstel (75%)

Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen. De andere opdracht (van 25%) kan niet worden herkanst, maar wel worden gecompenseerd door de eindopdracht. Het cijfer voor de herkansing is dan het eindcijfer.

De inlevertermijn van de opdrachten is terug te vinden op Brightspace.
Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de Studiegids.
Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Literatuurlijst

Verplicht:
Punch, K.F. (2016). Developing effective research proposals. London: Sage. 3rd edition.

Aanbevolen:
Neuman, W.L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Methods. Pearson New International Edition (7th Edition). Pearson Education Limited

Inschrijven

Let op! Inschrijven voor deze module kan vanaf 16 december 13.00 uur tot en met 17 maart.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd.
Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. J. Reijling j.reijling@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen