Studiegids

nl en

Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Van studenten wordt verwacht dat ze propedeutische basiskennis van zestiende-eeuwse Nederlanden hebben of bereid zijn zich die eigen te maken.

Beschrijving

Niemand had het van tevoren zo bedacht. Toch werden het de belangrijkste jaren in de Nederlandse Geschiedenis. Zonder de Tachtigjarige Oorlog, immers, zou Nederland als staat er nooit gekomen zijn. De Nederlandse Opstand laat zich lezen als een spannend verhaal – met echte helden en echte schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Na vierhonderdvijftig jaar geschiedschrijving, zou je denken, is het ook een verhaal waarover niet veel nieuws meer te ontdekken is. Maar niets is minder waar. Nieuw onderzoek levert nog steeds allerlei verrassende inzichten. Het is 45 jaar geleden dat er voor het laatst een ‘synthetische’ studie verscheen over de Nederlandse Opstand. In het licht van alle nieuwe kennis en nieuwe vragen, is het herdenkingsjaar 2022 een goed moment om weer eens een poging te wagen. In dit college neemt Judith Pollmann je mee in haar project om zo’n synthese te schrijven. Wat weten we al wel, en wat nog niet? Hoe kunnen we nieuwe kennis en nieuwe vragen het beste integreren in een nieuw ‘grand narrative’ over de Opstand. En wat betekent dat voor het belang van de Opstand voor de Nederlandse en Europese geschiedenis?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de Nederlandse Geschiedenis, met name de staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland sinds de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) De student verwerft kennis over de Nederlandse Opstand, het ontstaan van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden tussen 1566-1648;

 • 5) De student maakt kennis met, verwerft inzicht in en leert kritische reflecteren op recente wetenschappelijke debatten over de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is twee uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Literatuurlijst

 • Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden, 1568-1648 (Nijmegen 2014). Zelf aanschaffen.

 • Marjolein ‘t Hart, The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (London 2014), pp. 37-125, 148-170, 191-197. E-book, deels te downloaden via de UB.

Overige literatuur zal nader worden aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contract onderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.