Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch 1: Oud-Babylonische koningsinscripties

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Reading Old Babylonian

Beschrijving

Koningen in het oude Mesopotamië presenteerden zich voor goden en mensen in beeld en geschrift. Beide media werden vaak gecombineerd, zodat wie de tekst las, ook een afbeelding zag van de heerser. Sommige monumenten gaan hierin zeer ver en bevatten verschillende illustraties bij de inscriptie. Aanleiding tot het opstellen van een inscriptie was bijvoorbeeld het bouwen van een tempel en het verslaan van een vijand. De inscripties zijn vaak geschreven in een literaire vorm van het Oud-Babylonisch en vallen op door zinsconstructies en woordkeuze. In dit college worden enkele bekende en minder bekende inscripties van heersers van o.a. Babylon, Esjnuna en Mari op monumenten en kleitablet gelezen en in hun historische en culturele context geplaatst.

Leerdoelen

Kennis van:
Het genre van koningsinscripties uit de Oud-Babylonische periode
Taal en schrift van de Oud-Babylonische period
Geschiedenis, godsdienst en cultuur van de Oud-Babylonische periode

Inzicht in:
Machtsverschuivingen in de Oud-Babylonische periode

Vaardigheden in:
Het ontcijferen en lezen van inscripties
Het gebruik van relevante secundaire literatuur
Het schrijven van een paper naar aanleiding van een geselecteerde tekst

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing
Schriftelijk tentamen met korte open vragen: 20%
Werkstuk: 80%

Weging
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op bais van deelcijfers.
Herkansing
Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • D. Charpin, Histoire politique du Proche-Orient Amorrite (2002-1595) in D. Charpin/D.O. Edzard/M. Stol, Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit. Fribourg/Göttingen 2004. (Handboek voor de Oud-Babylonische politieke geschiedenis)

  • Bahija Khalil Ismaïl/Antoine Cavigneaux, Dadušas Siegesstele IM 95200 aus Ešnunna. Die Inschrift. Baghdader Mitteilungen 34 (2003) 129-156

  • D.R. Frayne, The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods Volume 4: Old Babylonian Period (2003-1595 BC) (Toronto 1990) (bevat corpus van Oud-Babylonische koningsinscripties met Engelse vertaling)

  • door de docent te verspreiden literatuur

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen