Studiegids

nl en

Nederlandse Politieke Instituties

Vak
2021-2022

Inhoud

In het seminar Nederlandse Politieke Instituties (NPI) wordt aandacht besteed aan het Nederlandse parlementaire bestel. Centraal in de cursus staat het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel. Dit wordt gebruikt als springplank om te kijken naar: (1) hoe het Nederlandse politieke stelsel functioneert; (2) het gedrag van kiezers en politici; (3) en de mogelijke effecten en wenselijkheid van bestuurlijke vernieuwing.

Leerdoelen

Doel 1: Deelnemers hebben na de cursus een grondig overzicht van de centrale instituties van het Nederlandse politieke bestel..
Doel 2: Deelnemers hebben zich na de cursus geoefend in het gebruiken van uiteenlopende perspectieven op politiek gedrag.
Leerdoel 3: Deelnemers hebben na de cursus in een eigen perspectief ontwikkeld op het functioneren van het Nederlandse bestel en mogelijke vernieuwingen.
Leerdoel 4: Deelnemers kunnen na de cursus zelf relevante literatuur zoeken en kunnen beknopte schriftelijke stukken schrijven, waarin zij tonen dat zij in korte tijd wetenschappelijke literatuur hebben eigen gemaakt.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit werkcolleges (een keer per week voor vier uur). Tijdens bijeenkomsten wordt een actieve en constructieve bijdrage van deelnemers verwacht.

Studiemateriaal

Remkes, Johan, Carla van Baalen, Eric Janse de Jonge, Jacob Kohnstamm, Ruud Koole, Flora Lagerwerf-Vergunst, Tom van der Meer en Nanneke Quick-Schuijt. 2018. Lage Drempels. Hoge Dijken. Democratie en Rechtsstaat in Balans. Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Amsterdam: Boom. [ook online beschikbaar]

Toetsing

Het cijfer wordt vastgesteld aan de hand van twee criteria.

  • Essays: eens per de week leveren studenten een essay in over het thema van die week. Het gemiddelde van deze zes essays vormt de basis van het eindcijfer. Voor deze opdrachten geldt een harde deadline. Te laat ingeleverde opdrachten worden als gemaakt noch ingeleverd beschouwd.

  • Participatie: Dit bestaat wederom uit twee aspecten:  Deelnemers wordt verwacht dat zij alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Afwezigheid door factoren buiten van deelnemers wordt altijd per e-mail gemeld en gemotiveerd. Afwezigheid bij meer dan één bijeenkomst betekent in beginsel, ongeacht reden of oorzaak, automatisch uitsluiting van het seminar  Van deelnemers wordt daarnaast verwacht dat zij de voorgeschreven literatuur hebben gelezen, zelfstandig extra literatuur hebben gezocht én de essays van alle andere deelnemers hebben bestudeerd. Tijdens bijeenkomsten wordt een actieve en constructieve bijdrage verwacht. Bij de bepaling van het eindcijfer wordt rekening gehouden met kwantiteit en vooral kwaliteit van deze bijdragen.

Aanmelding

Zie 'Practical Information'.

Rooster

Timetable