Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Algemene en anorganische chemie (AAC)

Vak
2021-2022

Vakbeschrijving

Inschrijving voor het tentamen moet worden gedaan in Usis met behulp van het studieactiviteitennummer:
Het hertentamen heeft een eigen activiteitennummer: