Studiegids

nl en

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen

Vak
2021-2022

*This is a prelimenary course description. The final description will be updated by the 1st of July. *

Toegangseis

Geen

Beschrijving

In deze cursus leer je een aantal belangrijke stappen kennen in de meer dan 2000 jaar lange ontwikkelingsgang van de natuurwetenschap. Enerzijds geeft de cursus je inzicht in het ontstaan van moderne opvattingen en methoden, anderzijds maakt de cursus duidelijk waarom die allerminst vanzelfsprekend zijn.

Beginnend bij de klassieke oudheid behandelt het hoorcollege verschillende fasen en overgangen in de ontwikkeling van onze kennis van de natuur. Tijdens het hoorcollege is veel ruimte voor vragen en gedachtewisselingen. Idealiter zetten de behandelde historische voorbeelden niet alleen aan tot nadenken over indertijd gemaakte keuzen, maar tevens over onze huidige opvattingen. Door je zelfstandig te verdiepen in een historische casus uit het verleden, in de vorm van een kleine scriptie, kun je de opgedane kritische beschouwingswijze in de praktijk brengen.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • De klassieke wetenschap in Ionië, Athene en Alexandrië

 • De Islamitische wetenschap in de middeleeuwse kalifaten

 • De Copernicaanse revolutie

 • De 17de-eeuwse mechanisering van het wereldbeeld

 • De opkomst van het experiment

 • Leven en werk van Isaac Newton

 • De chemische revolutie

 • De Darwiniaanse revolutie

 • Albert Einstein en de moderne fysica

Leerdoelen

Na deze cursus kun je de belangrijkste overgangen in de ontwikkeling van onze kennis van de natuur beschrijven en aan de hand van concrete voorbeelden illustreren.

Je kunt uitleggen waarom:

 • de Grieken gepreoccupeerd waren met het probleem van de verandering en welke oplossingen ze daarvoor aanreikten

 • een geocentrisch wereldbeeld lange tijd het best strookte met de verschijnselen en de fysische principes uit het verleden

 • de opkomst van het experiment als onderzoeksmethode in de 17de eeuw begon en niet eerder

 • tegenstanders van nieuwe opvattingen zelden overtuigd raken door inhoudelijke argumenten

En je onderkent het tijdgebonden karakter van kennisvormingsprocessen.

Algemene Vaardigheden

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Vanzelfsprekendheden in je eigen vakgebied onderkennen en problematiseren

 • Reflecteren op aard, doel en methode van de wetenschap

 • Historische verbanden leggen tussen uiteenlopende processen

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Onderzoek

Toetsing

Brightspace

Brightspace zal tijdens dit vak worden gebruikt om met studenten te communiceren en om huiswerkopdrachten en ander lesmateriaal te delen. Inschrijven via Brightspace voorafgaand aan het eerste college is verplicht. Voor toegang heb je een ULCN account nodig.

Literatuur

Collegedictaat

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. F.H. (Frans) van Lunteren

Opmerkingen

Dit is een interfacultair keuzevak voor studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.