Studiegids

nl en

Stochastische Besliskunde

Vak
2021-2022

Voorkennis

Inleiding Kansrekening en Programmeermethoden

Beschrijving

Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld:
1. Markovketens in discrete tijd
2. Vernieuwingsprocessen
3. Markovketens in continue tijd
4. Wachttijdtheorie
5. Markov beslissingsketens
6. Simulatie

Eindtermen/leerdoelen

geen

Onderwijsvorm

Wekelijks 4 uur hoorcollege en verplicht huiswerk.

Toetsing

Het eindcijfer van het vak is opgebouwd uit twee delen, te weten:

  • 12 huiswerkopgaven (25%)

  • schriftelijk tentamen (75%)
    De laagste twee huiswerkcijfers worden niet meegenomen bij de berekening van het huiswerkgemiddelde.
    Om het vak te halen, dient het gewogen gemiddelde van beide onderdelen minstens een 5,5 te zijn; het gemiddelde van de huiswerkopgaven (zonder de laagste twee) minstens een 5,0; en het cijfer voor het tentamen minstens een 5,0.
    Het schriftelijke tentamen heeft een schriftelijke herkansing. Het huiswerk is een praktische oefening en daarmee niet herkansbaar.

Literatuur

Het collegedictaat vanaf eind januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Brightspace/website

Voor alle communicatie wordt Brightspace gebruikt en https://sites.google.com/site/sbkleiden/

Contact

Odysseas Kanavetas: o dot kanavetas at math dot leidenuniv dot nl, kamer 226.