Studiegids

nl en

Gelijkheid en Rechtvaardigheid

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen voor dit vak. Bij voorkeur hebben studenten wel het vak Contemporaine Politieke Filosofie gevolgd.

Beschrijving

De 26 rijkste mensen op aarde bezitten samen evenveel als de 3,8 miljard die de armste helft van de wereldbevolking vormen, rapporteerde Oxfam in 2019. De meeste lezers zal dit in de oren klinken als een groot onrecht. Maar waarom precies is materiële ongelijkheid onrechtvaardig? Bestaan er redenen en omstandigheden die een ongelijke verdeling kunnen rechtvaardigen? Wat zijn eigenlijk de zaken die we eerlijk zouden moeten verdelen – welzijn, kansen, status, of heel iets anders?

Dit zijn het soort vragen waarover studenten zich in dit vak zullen buigen. Daartoe lezen ze enkele van de belangrijkste werken over verdelende rechtvaardigheid in de hedendaagse politieke filosofie, en stukken waarin ideeën over rechtvaardigheid en gelijkheid worden gekoppeld aan meer praktische thema’s als belastingen, sociale zekerheid, en het basisinkomen. Door te discussiëren over deze teksten, een presentatie te geven, en een essay te schrijven, raken studenten niet alleen vertrouwd met bestaande theorieën over gelijkheid en rechtvaardigheid, maar ontwikkelen ze ook hun eigen gedachten en argumenten over dit onderwerp.

Leerdoelen

1. Studenten raken vertrouwd met de belangrijkste theorieën over verdelende rechtvaardigheid in de politieke filosofie, die elk een andere positie vertegenwoordigen ten aanzien van dit onderwerp.
2. Studenten leren hun eigen gedachten te vormen over verdelende rechtvaardigheid, en argumenten te ontwikkelen die voldoen aan de standaarden van juistheid, helderheid, en relevantie.

Rooster

Zie 'MyTimetable' voor het actuele rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en Weging

Totale studielast voor de cursus: 280 uur
Uren besteed aan werkcolleges: 28 uur
Uren besteed aan literatuurstudie ter voorbereiding van werkcolleges: 168 uur
Uren besteed aan opdrachten: 84 uur

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van een mondelinge presentatie (20%) en een essay (80%).

Literatuurlijst

Delen uit:

  • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

  • Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Malden: Blackwell Publishing.

  • Singer, P. (2009). The Life You Can Save. London: Picador.

  • Sen, A. (2009). The Idea of Justice. London: Penguin Books.
    Aangevuld met enkele nader te bepalen artikelen en hoofdstukken van andere auteurs.

Inschrijven

Zie 'Praktische Informatie'.

Contact

j.a.m.daemen@fsw.leidenuniv.nl