Studiegids

nl en

Programming Techniques

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het college Programmeertechnieken is een vervolg op het college Programmeermethoden. Het doel van het college is de programmeervaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen en de studenten uit te rusten met gereedschappen die zij nodig hebben bij de geavanceerdere colleges in de latere studiejaren en hun latere professionele loopbaan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Pipelines in de Bash shell;

 • Python;

 • GNU make en build systems;

 • Geavanceerde C++ programmeervaardigheden;

 • Testen van software;

 • Ontwerpen van software en APIs;

 • Programmeren in een framework en met een high-level taal;

 • Low-level programmeren;

 • Versie beheer met Git; (tussen Pipelines in de bash shell en Python).

Aanbevolen voorkennis: Programmeermethoden.

Leerdoelen

Doelen van het vak zijn:

 • Begrijpen hoe pipelines in de Bash shell werken, en deze zelf kunnen schrijven

 • Kunnen schrijven van simpele programma’s in Python

 • Begrijpen hoe GNU make werkt, hoe linking werkt, en kunnen opzetten van een simpel build system met make, inclusief shared libraries

 • Volop gebruik kunnen maken van de faciliteiten die moderne C++-compilers bieden.

 • In staat zijn systematisch tests voor programma’s te ontwikkelen.

 • In staat zijn systematisch software (inclusief APIs) te ontwikkelen.

 • Kunnen schrijven van simpele gedistribueerde programma’s in een garbage collected high-level taal.

 • Concepten uit low-level programmeren begrijpen en kunnen toepassen in C/C++.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

hoorcollege, practicum, tentamen

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld op basis van drie opdrachten en een tentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de resultaten van het tentamen (40%) en het gewogen gemiddelde van de drie practicumopdrachten (60%). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor elk van de practicumopdrachten het cijfer minimaal een 5,5 zijn en het tentamencijfer minimaal een 5,5 zijn.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt tijdens het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.