Studiegids

nl en

Research Methods in Computer Science

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bij dit vak leren studenten hoe onderzoeksvragen gevonden kunnen worden, hoe ze onderzoek kunnen doen, en hoe de resultaten hiervan gepresenteerd worden.
Bij de colleges worden onderwerpen zoals het opzetten van een onderzoek, plagiaat, en presenteren in woord en geschrift, behandeld.

Studenten krijgen in groepjes een artikel (paper). Er wordt aan het begin van het semester gekozen uit een grote lijst. Er moet vervolgens een samenvatting van twee pagina's gemaakt worden, in een voorgeschreven formaat; deze wordt net zo vaak verbeterd tot de docenten het voldoende vinden (1). Gebaseerd op dit artikel wordt een onderzoeksvoorstel geschreven (2). Vervolgens gaan studenten de onderzoeksvoorstellen van andere studenten evalueren (peer-review) (3). Tijdens het semester moeten studenten tenminste een wetenschappelijke presentatie volgen en een inzicht uit deze presentatie formuleren (4). Aan het eind van het semester zullen de studenten hun voorstel in een presentatie kort uitleggen (5).

Als het gemiddeld cijfer over de vijf genoemde punten voldoende is, heeft de student het vak gehaald.

Leerdoelen

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Toetsing en weging

Literatuurlijst

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Seminarium & Onderzoek