Studiegids

nl en

Kunst en geweld in Latijns Amerika (LK4B)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Spaans of Portugees niveau B1 aan te raden

Beschrijving

Deze cursus behandelt de relatie tussen culturele uitingen - in het bijzonder kunst, literatuur en film - en de verschillende vormen van geweld in de samenleving in Latijns-Amerika. Hoe verhouden deze uitdrukkingen zich tot wat er in de samenleving gebeurt? Geweld kan systemisch of subjectief zijn, economisch of symbolisch, politiek of sociaal. Hoe de Latijns-Amerikaanse link tussen economie en geweld te begrijpen? Spaans-Amerikaanse teksten, urban art, fotografie, representaties en films reageren op verschillende manieren op gewelddadige gebeurtenissen die plaatsvinden. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe je betekenis kunt vinden tussen bijvoorbeeld het geweld van economische en politieke macht en de potentie of onmacht van beelden. Sommige schrijvers dwalen af van de werkelijkheid en schrijven boeken die weinig te maken lijken te hebben met wat er om hen heen gebeurt. Anderen lijken met woorden niets over de gebeurtenissen te kunnen zeggen: ze zijn op zoek naar nieuwe vormen en / of (een nieuwe) esthetische orde. We kijken bijvoorbeeld naar de representaties die in het heden reageren op de erfenis en de herinnering aan de dictaturen in Chili, Argentinië, Uruguay of Guatemala. We onderzoeken de beschrijving van klassengeweld in een Mexicaanse film en het geweld van vergetelheid in een Argentijnse film, of hoe een Uruguayaanse schrijver een verhaal componeert waarin wraak wordt volbracht zonder daden. Of we onderzoeken een politieverhaal zonder rechercheur en zonder dader. Het uiteindelijke doel van deze cursus is om Latijns-Amerikaans geweld op een meer complexe en veelzijdige manier aan te pakken.

Leerdoelen

Het uiteindelijke doel van deze cursus is om Latijns-Amerikaans geweld op een meer complexe en veelzijdige manier aan te pakken. Kritisch leren lezen, kijken en denken. Ontwikkelen van film, tekst en beeld analyse technieken. Kennis van politieke en cultureele begrippen in het Latijns-Amerikaanse debat

De vaardigheden die je bij dit vak zult tegenkomen zijn:
het presenteren en schrijven van Cultuur analyses
Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)
Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)
Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)
Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)
Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)
Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)
Mondelinge communicatie (spreekvaardigheid, luisteren)
Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, structureren, samenvatten)
Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)
Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)
Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)
Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)
Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)
Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 40%;
Take-home tentamen: 40%
Participatie: (eventuele presentetatie, participatie in discussieforum en bij werkcollege): 20%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing door middel van een paper (100%).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het studiemateriaal is te vinden op Brightspace en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. Gabriel Inzaurralde

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Niet van toepassing.