Studiegids

nl en

Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS)

Vak
2021-2022

*Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud. Voor meer updates over coronavirus, lees nieuws via deze link *

Thema’s: Kennis opdoen over China haar academische wereld, bedrijfsleven en cultuur gedurende een Honours summer school ondersteund door private en publieke instanties. Het thema van de NAHSS ’22 is Curbing Climate Change.
Disciplines: Internationale betrekkingen, interculturele communicatie, Chinese taal en cultuur, internationale bedrijfseconomie en technologische ontwikkeling.
Vaardigheden: Consultancy project uitvoeren in een multidisciplinair team voor partnerorganisatie, schrijven van rapportages en magazine artikelen, presenteren, Chinese taal en cultuur.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor deze zomerschool.

Studenten die willen afstuderen in de zomer van 2022 worden geadviseerd om geen zomerschool te volgen, omdat we niet kunnen garanderen dat het cijfer op tijd in uSis is ingevoerd voor het afstuderen van jouw Bachelor/Toelatingsprocedure van jouw master.

Het NAHSS stelt de volgende criteria aan deelnemers:

 • Je bent een tweede- of derdejaars bachelor student aan een Nederlandse onderzoeksuniversiteit;

 • Je hebt een vloeiende taalbeheersing in Engels (academisch) en Nederlands (NT2) in zowel spraak als schrift;

 • Je hebt affiniteit met Azië;

 • Je bent ambitieus, sociaal, actief, open-minded en ondernemend;

 • Je bent een excellente student en voldoet aan minimaal één van de volgende criteria:
  Honours Student, bovengemiddelde cijfers en/of onderscheidende extracurriculaire activiteiten.

Kosten:
Voor de excursie naar Azië wordt een eigen bijdrage gevraagd van rond de €1000-1150.

Beschrijving:

China is de afgelopen decennia gegroeid tot belangrijk(st)e speler op het wereldtoneel. Ongeacht hoe je verdere carrière eruit gaat zien, ga je in contact komen met het land en haar invloeden. De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) heeft als doel om studenten voor te bereiden op deze toekomst door hen te informeren over China.

Jaarlijks worden 100 ambitieuze bachelorstudenten van verschillende universiteiten en studies geselecteerd om deel te nemen aan het programma. Zij maken kennis met China door middel van het ABC-programma, waarbij ze leren over de Chinese Academische wereld, Bedrijfsleven en Cultuur. Hierin wordt de NAHSS ondersteund door het triple helix netwerk, bestaande uit bedrijven, ministeries en universiteiten. Deze mix van publieke en private organisaties biedt studenten een unieke inkijk in het internationale bedrijfsleven.

Consultancy project, China colleges en inhousedagen:
Het voorbereidende traject van de NAHSS vindt plaats van eind maart tot aan de zomervakantie. In deze periode voeren deelnemers van de NAHSS een consultancy project uit voor één van de partners van het programma. De studenten worden hierbij in multidisciplinaire teams geplaatst om zo gevarieerd mogelijke groepen te creëren. Verder volgen zij colleges van China experts gedurende een aantal evenementen/weekenden en bezoeken zij een reeks bedrijven/organisaties die relaties met China hebben. Op vrijwillige basis wordt de studenten ook een serie Chinese taal- en cultuurlessen aangeboden waarmee zij zich voor kunnen bereiden op hun reis.

Zomerschool en Azië reis:
Het zomerprogramma van de NAHSS vindt plaats aan het begin van de zomervakantie. Deelnemers volgen eerst een zomerschool aan een Nederlandse universiteit (1-2 weken), waarbij ze meer leren over China haar cultuur en economie, technologische ontwikkelingen in China en China haar positie in internationale betrekkingen. Gedurende de zomerschool overnachten de deelnemers als groep nabij de universiteit waar zij de zomerschool volgen.
Na deze zomerschool reizen de deelnemers af naar Azië voor de business- en cultuurweken (~2 weken). In Azië bestaat het programma uit een groot aantal bedrijfsbezoeken gecombineerd met activiteiten om de Chinese cultuur te verkennen. Ook zullen de studenten een aantal opdrachten die ze mee hebben gekregen vanuit de zomerschool uitvoeren tijdens de reis. De studenten verblijven in een hotel en er is ook ruimte om op eigen initiatief de omgeving te verkennen.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

 • is de student in staat om voor een partnerorganisatie een consultancy opdracht of onderzoek uit te voeren in multidisciplinaire groep studenten;

 • is de student in staat om vergaarde onderzoeksresultaten te verwerken tot een geschikt product, zijnde een rapport, magazine en/of presentatie;

 • heeft de student uitvoerige kennis over het jaarlijkse thema van de NAHSS;

 • heeft de student een beeld van de internationale betrekkingen tussen Nederland, China en aanverwante regionen;

 • heeft de student brede kennis over de Chinese economie en technologische ontwikkelingen;

 • heeft de student kennis over de Academische wereld, Bedrijfsleven en Cultuur van China.

Programma en rooster:

TBA.

Locatie: (Zuid-)oost Azië. Definitieve locaties zullen worden bekend gemaakt voordat de aanmeldingen openen op 1 december.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Gedurende het voorbereidende traject ben je per week 5-10 uur bezig met de NAHSS. Je kunt hierbij denken aan het houden van interviews, verrichten van literatuuronderzoek, vergaderen met je projectgroep en het produceren van je eindproduct.
Verder is het verplicht aanwezig te zijn bij alle activiteiten, zowel in Nederland als in Azië.

Toetsing:

Voor dit programma kun je een ‘voldaan’ behalen als je het programma succesvol hebt afgerond.

De toetsing bestaat uit:

 • Actieve deelname gedurende alle onderdelen van het programma;

 • Opdracht en onderzoek voor partnerorganisatie;

 • Presentatie voor partnerorganisatie;

 • Magazine artikel over het thema van de NAHSS.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

uSis:

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Let op: De aanmeldingsprocedure voor deze summer school wijkt af van de reguliere aanmeldprocedure van de Bachelor Honours Classes, omdat de summer school wordt georganiseerd door een landelijke organisatie. Meer informatie over het aanmelden en de deadlines kun je vinden op de website van de summer school: www.nahss.nl.

Contact:
Coördinator Bachelor Honours Classes baclasses@ha.leidenuniv.nl