Studiegids

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1B

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 1A en 1B maakt de student kennis met relevante pedagogische onderwerpen en achtergronden. Er wordt een basis gelegd voor de verdere studie door de belangrijkste onderwerpen te introduceren, klassieke theorieën en stromingen te behandelen en hun invloed op de hedendaagse pedagogiek te duiden. Basiskennis over pedagogiek in het onderwijs en de grondbeginselen van de orthopedagogiek wordt opgedaan. Het ontstaan en de behandeling van probleemgedrag en psychopathologie worden belicht.

Gedurende de cursus wordt aandacht besteed aan hoe methodologie en statistiek worden gebruikt binnen de pedagogiek. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van zowel empirisch onderzoek als het wetenschappelijke toetsen van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde (evidence-based) toepassing van de theorie in de praktijk van de pedagogiek.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • Nader bekend te maken wetenschappelijke artikelen die veelal via de digitale bibliotheek van de universiteit kunnen worden verkregen.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact