Studiegids

nl en

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Vak
2021-2022

Beschrijving

Er zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. De ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor de babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie wordt behandeld. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Het opdoen van basiskennis over de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie en de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen bestaat uit multiple choice vragen. Er dient tenminste een 6.0 te worden gehaald voor het vak (alle cijfers tussen 5.5 en 6.0 worden afgerond naar een 6).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2019). Developmental Psychology (second edition). McGraw-Hill Education.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator: dr. Mitch van Geel