Studiegids

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De overgrote meerderheid van wetenschappelijke kennis over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Onderzoek in andere culturele contexten is schaars, maar laat wel duidelijk zien dat kennis uit één context niet zomaar kan worden toegepast in een andere. Toch wordt kennis over deze thema’s vaak gepresenteerd en gebruikt alsof deze voor iedereen geldig is. Dit kan ertoe leiden dat de bijna 5 miljoen kinderen met een migratieachtergrond in Nederland en hun gezinnen niet altijd de begeleiding, het onderwijs, of de hulp krijgen die bij ze past. Daarnaast is er vaak onvoldoende oog voor de maatschappelijke marginalisatie waarmee deze gezinnen te maken kunnen hebben.

In deze cursus wordt aan de hand van theorie, onderzoeksresultaten, en praktijkvoorbeelden de interculturele aspecten van de pedagogiek als vakgebied besproken. Aandacht wordt besteed aan de methodologische, theoretische, en praktische uitdagingen waar pedagogen op stuiten wanneer zij te maken krijgen met kinderen en gezinnen uit niet-westerse (sub)culturen. Daarbij is het kennen en begrijpen van de eigen culturele normen en waarden minstens zo belangrijk als kennis hebben van normen in andere culturele groepen.

Leerdoelen

  • Kennis hebben van begrippen die een centrale rol spelen bij het doorgronden van de betekenis van culturele diversiteit in ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en jeugdhulp.

  • Kennis hebben van processen die een rol spelen bij interculturele relaties in samenlevingen en hun mogelijke impact op de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  • Kennis hebben van acculturatieprocessen en de gevolgen daarvan voor het functioneren van kinderen en gezinnen.

  • Inzicht in de normativiteit van de eigen opvattingen over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, en daarop kritisch kunnen reflecteren.

  • Een basale kennis van uitdagingen en mogelijkheden tot diagnostiek en interventie bij kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden en verschillende acculturatie-ervaringen.

  • Het schriftelijk leren argumenteren over uitdagingen of problemen rond culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, gebruik makend van de bestudeerde teksten en de hoorcolleges.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en podcasts.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat uit een aantal open vragen en meerkeuzevragen zal bestaan.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

Verschillende artikelen uit wetenschappelijke publicaties en media, allen gratis te downloaden van het internet.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is M.C. Guda MSc