Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Geen. De vakken Onderzoekspracticum 1 en Praktische Data-analyse met SPSS hangen inhoudelijk sterk samen. Er wordt dan ook geadviseerd deze vakken parallel aan elkaar te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:

  • Inleiding in het onderzoeksproces als geheel

  • Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarbij gemaakt worden

  • Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek

  • Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces en de bij onderzoek te gebruiken methoden, technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de te bestuderen stof. Werkgroepbijeenkomsten waarin praktische opdrachten met betrekking tot de stof worden besproken. Uitgebreidere informatie over de inhoud van het vak zal vermeld worden op Brightspace.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen bestaande uit meerkeuzevragen en een deel open vragen.
Studenten wordt verzocht naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op Brightspace.

Literatuur

NB De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen voor aanvang van de cursus via Brightspace bekend worden gemaakt.

  • Moore, D.S., McCabe, G.P., & Craig, B. (2017, 9th edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (5th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het tweedejaarsvak Onderzoekspracticum 2.

  • Overige literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinatoren van deze cursus zijn dr. A. van der Voort en I. Ouwerkerk.