Studiegids

nl en

Praktijk van kwalitatief onderzoek

Vak
2021-2022

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. De cursus biedt studenten handvatten om kwalitatief onderzoek in een schoolcontext uit te voeren.
Studenten maken kennis met de belangrijke methoden van dataverzameling; kwalitatieve interviews, focusgroepen en participerende observatie. Hierbij wordt besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken (in de schoolcontext) deze met name geschikt zijn. Bovendien wordt behandeld wanneer kwalitatief onderzoek voorkeur heeft, wanneer kwantitatief onderzoek en wanneer beide elkaar kunnen aanvullen. Tevens komen de analysetechnieken aan bod waarmee kwalitatieve data verwerkt kunnen worden. Tot slot worden ethische vraagstukken die tijdens een kwalitatief pedagogisch onderzoek naar voren kunnen komen behandeld.

Leerdoelen

Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van de cursus op het juiste moment en op de juiste wijze kwalitatief pedagogisch onderzoek kunnen inzetten. Ze hebben inzicht in het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces, kunnen diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten in de schoolsetting en zijn zich bewust van, en kunnen omgaan met ethische vraagstukken.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges met praktische opdrachten erin verwerkt.

Toetsing

Eindpresentatie en reflectie.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Bryman, A. (2021). Social Research Methods (6th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB In dit vak hoef je je niet in te schrijven voor een tentamen, omdat het wordt afgesloten met een eindpresentatie.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Anja van der Voort